Jdi na obsah Jdi na menu

Natália de Lemeny-Makedonová a jej falošná vízia o „3. Fatimskom tajomstve“

*List Nátálie de L.M. adresovaný kardinálovi Jozefovi Tomkovi

 

Vážený otec prefekt a kardinál Jozef Tomko!

Obraciam sa na Vás s nezvyčajnou žiadosťou. Som autorkou knihy „Večné zákony - Nové pokolenie“, ktorá vyšla minulý rok.

V nej som okrem iného otvorila a interpretovala posledné proroctvo Biblie - Zjavenie Jána, Apokalypsu. Z môjho výkladu vyplýva, že sa v najbližšom čase narodí na Zemi druhý syn Stvoriteľa, Duch Svätý, čiže Imanuel.

Tento rok mi vyšlo pokračovanie spomínanej knihy „Večné zákony - Duchovná premena“. V nej som vysvetlila fatimské zjavenia odlišne od podaní cirkvi. Potvrdila som nimi výklad Apokalypsy, že Syn Človeka - Imanuel sa narodí už tento rok vo vyvolenom národe, na Slovensku, žene vyššieho duchovného pôvodu.

Zásadný rozdiel medzi cirkevnými dogmami a mojím textom je, že kým katolícka cirkev očakáva druhý príchod Ježiša, ja tvrdím, že príde tretia osoba Svätej trojice, Duch Svätý. Zároveň zdôvodňujem, prečo jemu a nie Ježišovi patrí meno Syn Človeka.

Sestra Lucia odovzdala ešte ako dieťa Svätému Otcovi zapečatené Tretie posolstvo z Fatimy, ktoré mal jeho nástupca v roku 1960 zverejniť. Proroctvo bolo otvorené, ale pred svetovou verejnosťou ostalo utajené. Zhrniem z jeho obsahu len to najdôležitejšie, čo vo svojej druhej knihe podrobne rozvádzam.

1. Na jeseň v roku 1998 sa narodí vo vyvolenom národe prorokom Iziášom zvestovaný Imanuel Božej matke, ktorá sa vtelila za týmto účelom na Zem.

2. Táto Božia matka nie je však totožná s Ježišovou pozemskou matkou, Pannou Máriou. Pôvod Božej matky potvrdzuje dvanásť hviezd, ktoré sa spomínajú v súvislosti s jej materstvom v Apokalypse, vo Fatimskom proroctve, ako aj na zázračnom medailóne. Ja som vylúštila, čo tieto hviezdy predstavujú a ako s ňou súvisia.

3. Božia matka vo fatimskom zjavení zvestovala okrem iného tiež pôsobenie Ducha Pravdy na Zemi, ktorého príchod tesne pred súdom zvestoval Ježiš aj pod menom Duch Svätý. Žiaľ, cirkev jeho osobu a dielo „Vo svetle Pravdy - Posolstvo Grálu“ neuznala, podobne ako kedysi neuznala Ježiša.

4. Veľkú časť vyvoleného národa tvoria Slováci, ale aj všetci ostatní ľudia vo svete, ktorí pochopia zmysel príchodu Syna Človeka na Zem.

5. Slovenský štátny znak - dvojitý kríž symbolizuje, že v dobe obratu svetov sa narodia na Slovensku dvaja Boží vyslanci - Božia matka a Mojžiš. Ich narodenie vo vyvolenom národe potvrdzuje jednak fatimské proroctvo, ako aj zázračný medailón, ktorého symboly som vysvetlila v mojej knihe inak, ako vykladá cirkev. Ona totiž pripísala symbol Mojžiša Panne Márii, aby tým odviedla pozornosť veriacich od jeho spoznania, keď bude viesť vyvolený národ v čase pred súdom. Tri kopce, na ktorých stojí dvojitý kríž, znázorňujú Božiu trojicu, ktorá ochraňuje spomínaných vyslancov.

6. Krátko po narodení Syna Človeka - Imanuela má dôjsť k svetovej katastrofe, ktorá bude súdom pre ľudstvo. Jej rozsah a dôsledky budú závisieť od toho, ako svet prijme narodenie druhého syna Stvoriteľa - Imanuela.

Vážený kardinál, na základe toho, čo som doteraz uviedla, ste už iste pochopili, aké závažné nové fakty pre cirkev a svet som v mojich knihách priniesla.

Ako prvý mal však odhaliť fatimské proroctvo Svätý otec. Skôr, ako sa rozchýria tieto nové informácie a moje knihy do sveta, predostriem ich na tlačovej konferencii za účasti zahraničných novinárov. Preto naliehavo prosím o Váš vplyv na Svätého otca v tom zmysle, aby konečne skoncoval s mlčaním a vyšiel s Pravdou von.. Nechcem totiž, aby jeho postoj vyznel pred svetom ako strach a nedostatok dôvery v Boha, ktorý od neho splnenie tejto úlohy prostredníctvom Božej matky pri zjavení vo Fatime už dávno vyžadoval.

Spomínanú tlačovú konferenciu usporiadam 30.7.1998 v Bratislave, kde tieto fakty zverejním, ako aj tento list, aby bolo jasné, že som podnikla všetko pre dokázanie správnosti môjho výkladu tretieho fatimského proroctva. Ak to do tohto času Svätý otec nepotvrdí, zlyhá nielen pred celým svetom a s ním aj jeho cirkevní hodnostári, ktorými je obklopený, ale najmä pred Bohom. Popretím Pravdy nič nedosiahne, lebo tá sa bude šíriť aj tak ďalej do sveta, ako si to Boh želá a tomu aj napomáha.

Otec kardinál, keďže viem, že Svätý otec v súčasnosti nie je prítomný vo svojom sídle, úpenlivo Vás prosím, spojte sa s ním a presvedčite ho, aby urobil posledný krok k záchrane ľudstva. On veľmi dobre vie, čo hrozí cirkvi, ak tento posledný krok neurobí.

Verím, že ste si vedomý svojej osobnej zodpovednosti v tejto dejinne dôležitej udalosti a urobíte všetko, čo urobiť máte.

Natália de Lemeny-Makedonová

Zdroj: http://www.biela-holubica.sk/sk/november-1998/brozurka-3-fatimske.html

 

Konfrontácia posolstva: Natálie de L.M

 

1.„Na jeseň v roku 1998 sa narodí vo vyvolenom národe prorokom Iziášom zvestovaný Imanuel Božej matke, ktorá sa vtelila za týmto účelom na Zem.“

 

Na jeseň v r.1998 sa nenarodil tzv.“Imanuel“, za ktorého Natália považuje „3.božskú Osobu Ducha Svätého“ a ani „Božia matka“ sa neprevtelila do Natályi L.M, ako to o sebe tvrdila, čo odôvodnila kvôli tomu, že ľudstvo nebolo pripravené.

Natália bola silne ovplyvnená východnými filozofiami a náukami siekt, ktoré hlásajú prevteľovanie a preto sa mylne domnievala, že bude možné aj pre Matku Božiu znova prísť na zem a žiť v smrteľnom tele (reinkarnácia).

 

2."Táto Božia matka nie je však totožná s Ježišovou pozemskou matkou, Pannou Máriou. Pôvod Božej matky potvrdzuje dvanásť hviezd, ktoré sa spomínajú v súvislosti s jej materstvom v Apokalypse, vo Fatimskom proroctve, ako aj na zázračnom medailóne. Ja som vylúštila, čo tieto hviezdy predstavujú a ako s ňou súvisia. "

 

Keďže Natália považovala seba samu za prevtelenú matku Božiu z toho dôvodu píše, že za matku Božiu nepovažuje Máriu z Nazaretu. Z neskorších udalostí je známe, že k príchodu Imanuela nedošlo, čo pripisuje za vinu ľudstvu, ale za najdôležitejší omyl treba považovať spájanie Natálie s matkou Božou, pretože ju spája s prevteľovaním.    

Matka Božia –Mária z Nazeretu – Panna Mária je len jedna – zmŕtvychvstalá a oslávená po pravici Svätej Trojice, ktorá sa síce zjavuje,     ale neprevteľuje ako to učia mylné náuky o reinkarnácii a preto Natália svojim tvrdením ostávala v omyle. 

  

3. "Božia matka vo fatimskom zjavení zvestovala okrem iného tiež pôsobenie Ducha Pravdy na Zemi, ktorého príchod tesne pred súdom zvestoval Ježiš aj pod menom Duch Svätý. Žiaľ, cirkev jeho osobu a dielo „Vo svetle Pravdy - Posolstvo Grálu“ neuznala, podobne ako kedysi neuznala Ježiša."

 

 

-Natália poukazuje na tzv. „posolstvo Grálu“ a na to, že 3.fatimské tajomstvo nebolo zverejnené, čo vyčíta aj pápežovi. Posolstvo Grálu je falošným učením (porov.)  http://www.sekty.sk/sk/articles/show/360 takže jej výčitka je neopodstatnená a čo sa týka 3.fatimského posolstva, tak za omyl, ktorý Natália v sebe nosila sa považuje najmä to,  že nepriamo žiadala od pápeža, aby sa stotožnil s jej výkladom 3.tajomstva.

Z údajného „3.fatimského tajomstva“ od Natálii môžeme vyrozumieť, že odporuje nie len dlhoročnej Tradícii učenia Cirkvi, ale aj Svätému Písmu a naopak, stotožňuje sa s učením New Age a filozofii falošných učiteľov z rôznych náboženských siekt. 

 

Viac o tom už bolo napísané na týchto stránkach:

http://www.sekty.sk/sk/articles/show/667

http://www.sekty.sk/sk/articles/show/667?sessidb36c8673c61fc566a670fb16e94b3624=8929975420c83ca146115f7d0148a4d1

 

Skutočné 3.fatimské tajomstvo bolo zverejnené pápežom:  bl.Ján Pavol II., dňa 13.mája 2000

Viac na: http://boh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk/news/a3-cast-fatimskeho-tajomstva-zjavene-pannou-mariou-sr-lucii-de-santos/


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář