Jdi na obsah Jdi na menu

Reakcia biskupov na kontroverzne TEOLOGICKE FORUM

17. 4. 2012

Teologické fórum (TF) vydalo Výzvu za obnovu cirkvi, ktorou sa prihlásilo k hnutiam požadujúcim vnútornú reformu cirkvi. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský reagoval osobným rozhovorom s predsedom TF, kňazom Karolom Moravčíkom.

Ísť v ústrety „problémovým“ skupinám ako sú rozvedení a znovuzosobášení ľudia, hľadať „také formy slávenia eucharistie, ktoré by kňazov odľahčili a zároveň viac zviditeľnili krstné kňazstvo všetkých veriacich“, dávať verejný priestor ženám a mužom, ktorých „miestne cirkevné spoločenstvo rozpozná v ich kňazskom povolaní“, presadzovať, aby „členovia cirkvi chápali samých seba ako zodpovedných vlastníkov cirkevného majetku, a tak sa aj správali voči vedeniu cirkvi a štátu“.

Aj tieto požiadavky sa nachádzajú v sedembodovej
Výzve Teologického fóra na Slovensku za obnovu cirkvi, ktorú schváli Výbor TF a následne s ním súhlasili členovia na zasadaní 3. marca v Nitre. Týždeň na to bola výzva publikovaná aj na internetovej stránke TF, ktoré samo seba definuje ako „spoločenstvo teológov a záujemcov o teológiu a filozofiu v duchu II. vatikánskeho koncilu a v kontexte súčasnej vedy a kultúry“.

V rakúskych šľapajach
„Solidarizujeme sa s túžbami a činnosťou všetkých jednotlivcov a hnutí, ktoré sa na pôde katolíckej cirkvi usilujú o rozvíjanie II. vatikánskeho koncilu a reformu cirkvi v jeho duchu,“ uviedol pre Svet kresťanstva predseda TF Karol Moravčík. Viaceré z požiadaviek sú výrazne inšpirované
Výzvou k neposlušnosti, za ktorou stojí hnutie rakúskych kňazov Pfarrer-Initiative na čele s bývalým generálnym vikárom Viedenskej arcidiecézy Helmutom Schüllerom (na obr.). „TF sa však nemôže porovnávať s touto iniciatívou, preto sa nedá hovoriť o úplnom stotožnení. V detailoch dávame akcenty inde a niektoré vyjadrenia inak formulujeme. Preto sme sa aj v našej výzve síce inšpirovali rakúskou výzvou, ale zohľadnili sme viac to, na čo treba klásť dôraz na Slovensku,“ zdôraznil Moravčík. „Nejde nám len o štrukturálnu reformu cirkvi, duchovná a štrukturálna obnova sa musia vzájomne podmieňovať a podporovať."

Autori svoju výzvu neadresujú „vyšším cirkevným úradom“, ale predkladajú ju na diskusiu a realizáciu. „Počas slávenia bohoslužieb a pri ďalších vhodných verejných príležitostiach budeme sa modliť za uskutočnenie cirkevnej reformy a za našich bratov a sestry vo svete, ktorí sa zasadzujú za obnovu cirkvi,“ píše sa v texte.

Reakcia biskupov
„Reformy navrhnuté členmi TF nemajú povahu reforiem, aké uskutočnili sv. František Assiský, sv. Karol Boromejský, sv. František Saleský a im podobní,“ myslí si spišský pomocný biskup Andrej Imrich. „Ich reformy cirkev skutočne obrodili a cirkvi i spoločnosti vliali nový život. Reformy navrhnuté TF prispejú skôr k sekularizácii náboženského života a ku strate viery. Nie je možné prijať všetky jeho návrhy a pritom zostať na pôde učenia Katolíckej cirkvi,“ dodal pre Svet kresťanstva.

Na výzvu reagoval aj bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, keďže Moravčík je farárom v Devínskej Novej Vsi.

„Pán arcibiskup sa s výzvou oboznámil a uskutoční stretnutie s Karolom Moravčíkom,“ potvrdil nám riaditeľ biskupského úradu Tibor Hajdu. K stretnutiu došlo počas minulého týždňa, o jeho výsledkoch však arcidiecéza neinformovala. Podľa Moravčíka „išlo pri rozhovore s arcibiskupom Zvolenským viac o cirkevno-právne vyjasnenie postojov ako o teológiu“.

Vatikanista Rodari: Schizma proti Rímu
Výzva TF neušla ani pozornosti talianskych médií. „Schizma proti Rímu dorazila na Slovensko,“ komentoval jej obsah
vatikanista Paolo Rodari, ktorého článok vyšiel na druhej strane denníka Il Foglio. „Požiadavka TF je dlhý dokument, ktorý veľmi znepokojí Vatikán,“ napísal Rodari a pristavil sa pri dvoch bodoch – druhom a treťom. V prvom prípade TF hovorí o poukazovaní „na rozdiel medzi slávením eucharistie len podľa noriem cirkvi a slávením eucharistie aj podľa Ježišovho príkladu. Zároveň sa budeme usilovať, aby spoločenstvo eucharistického slávenia bolo príťažlivé aj pre tých, ktorí sa úradnými normami cirkvi cítia vylúčení z tohto spoločenstva, hoci osobne túžia zažiť to isté, čo dával spravodlivým i hriešnikom skúsiť Ježiš, keď im prvý šiel v ústrety“.

V nasledujúcom bode výzva pripomína „zodpovednosť vedenia cirkvi i bežných veriacich za úpadok kňazov vo farskej službe, od ktorých sa očakáva veľký pracovný výkon, ale málokto sa zaujíma o podmienky, v ktorých musia pracovať a žiť. (...) Zdá sa, že biskupi pokladajú za správne, keď si kňazi nikde a s nikým nevytvoria domov a sú kedykoľvek k dispozícii ako vojaci na fronte“.

Nie sme liberáli
Mesiac po schválení výzvy navštívil Helmut Schüller Slovensko aj osobne. Na pozvanie Nadácie Polis uplynulú sobotu v Žiline prednášal na tému O potrebe obnovy katolíckej cirkvi alebo píše Rakúsko cirkevné dejiny? Liberálnu nálepku pritom TF odmieta. „Reformní katolíci, za ktorých sa pokladáme, nie sú sekularizovaní alebo liberalizovaní ľudia, nežijúci z pravej viery. Neprispôsobujeme sa duchu doby, ale duchu evanjelia v aktuálnej dobre,“ znie jedna z posledných viet ich výzvy.

Imrich Gazda

Foto: teoforum.sk, wir-sind-kirche.atnadaciapolis.sk

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ARampdrorp - Pinch Your Blood Burden Checked

8. 10. 2018 6:02

Torsion bras de quelqu'un est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre coeur bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-france-pas-cher/

AOpilliarp - What is a common blood distress

28. 7. 2018 20:58

Torsion bras de quelqu'un est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre coeur bat, il pompe le sang par de vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-dangereux/